FORGOT YOUR DETAILS?

Jeziora Polesia Zachodniego

Dużą wartość rekreacyjno-wypoczynkową mają włodawskie jeziora położone poza wymienionymi obszarami chronionymi.

Dużą wartość rekreacyjno-wypoczynkową mają włodawskie jeziora położone poza wymienionymi obszarami chronionymi. Szczególnie popularne jest jezioro Białe k. wsi Okuninka. Króluje ono wielkością i urodą wśród kompleksu jezior włodawskich i z tego powodu cieszy się największą sławą na całym Pojezierzu. Jezioro ma 106 ha powierzchni i plasuje się na drugim miejscu w rejonie pod względem głębokości (36,6 m), po j. Piaseczno (38,8 m). Na jego walory naturalne składają się ładne, piaszczyste plaże, twarde dno, przezro­czysta woda i malownicze sąsiedztwo Lasów Sobiborskich.

Do kilkudziesięciu ośrodków rekreacyjno-wypoczynko­wych, zlokalizowanych nad j. Białym, przyjeżdżają latem, szczególnie w weekendy, niezliczone rzesze gości spragnionych kąpieli i słońca. Miłośnicy ciszy i spokoju, swobodnego wędkowania i żeglowania, wybierają się tu wiosną lub wczesną jesienią. Wtedy cieszą się oni pełną urodą jeziora. Wędrówki po okolicy ułatwia szlak "Siedmiu Jezior Włodawskich", o dł. 21 km, który wytyczono z Włodawy przez Orchówek -jeziora: Orchowe, Białe, Czarne, Rogoźno, Lipiniec - urocze jeziorko Święte - i otoczone sosnowym lasem, wrzosowiskami i łąkami - jezioro Glinki.

Centralny Szlak Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Do innych ciekawych miejsc dociera "Centralny Szlak Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego" z Włodawy do Urszulina, który prowadzi przez: Okuninkę-Hańsk-Krowie Bagno-Poleski PN-Sosnowicę-Załucze Stare.

Szlak pieszy rozpoczyna się w Urszulinie - stanowiącym punkt węzłowy szlaków turystycznych i prowadzi przez tereny Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Krajobraz urozmaicają zagłębienia wypełnione jeziorami, torfowiskami i bagnami oraz pagóry i garby powstałe w wyniku działalności polodowcowej.

Na równinnym terenie znajdują się liczne jeziora, nadające krajobrazowi charakter pojezierny. Największym jeziorem jest Uściwierz o powierzchni ponad 280 ha, a najgłębszym - Piaseczno o głębokości ponad 30 m.

Trasa wędrówki prowadzi przez Poleski Park Narodowy oraz Parki Krajobrazowe: Pojezierze Łęczyńskie, Poleski i Sobiborski.Panoramę okolicy możemy obejrzeć z wieży widokowej koło Łowiszowa.

Na szlaku znajdują się rezerwaty przyrody: torfowiskowy "Torfowisko przy jez. Czarnym", w bliskim sąsiedztwie - faunistyczny "Żółwiowe Błota" z największą w Europie populacją żółwia błotnego.

Szlak pieszy umożliwia kontynuację wędrówki ścieżkami dydaktycznymi Poleskiego Parku Narodowego "Spławy", "Perehod" oraz prowadzi do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Załuczu Starym.

Na trasie znajdują się także:XIII-wieczne godzisko w Andrzejowie, miejsca bitew Powstania Styczniowego, teren bitwy stoczonej pod Wytycznem przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z Armią Czerwoną podczas Wojny Obronnej 1939 r., a w bliskim sąsiedztwie - teren byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Wędrówkę kończymy we Włodawie, historycznym ośrodku miejskim, w którym warto zwiedzić barokowy kościół oraz dawną barokową synagogę, mieszczącą obecnie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

We Włodawie, nazywanej "Miastem Trzech Kultur" odbywa się coroczny Festiwal Trzech Kultur, podczas którego imprezy odbywają się w kościele rzymskokatolickim, cerkwi prawosławnej i synagodze.

W pobliskim Orchówku znajduje się znane sanktuarium maryjne.

Stąd już blisko do jeziora Uściwierz - największego na Pojezierzu, o pow. 284 ha. Dostępny jest tylko brzeg południowy, z plażą i niestrzeżonym kąpieliskiem. W nieodległym, olszowym uroczysku kryje się jeziorko Uściwierzek, wyróżniające się, jak poprzednie, wysokimi walorami przyrodniczymi.
Pobliskie jeziora Rotcze i Sumin, wykorzystywane są częściowo do rekreacji, dzięki istniejącym kąpieliskom i skromnej bazie usługowej.

Rzeka Bug jest ewenementem w Europie, jako że płynie swobodnie, dziko, "po swojemu". Widokiem Bugu i jego doliny trudno nasycić wzrok, tyle tu do oglądania! Kapryśny nurt rzeki, podmywane strome brzegi, a w innych miejscach żółty piasek plaż, zapraszają do fotografowania. Starorzecza, zwane bużyskami są siedliskiem wielu gatunków ryb i ostoją ciekawej flory a zielone łąki barwią się niezliczonymi gatunkami traw i kwiatów.
Dolina Bugu jest ważnym korytarzem ekologicznym, dlatego jej odcinek od miejsca, w którym staje się rzeką graniczną aż po Terespol został uznany za Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków w sieci Natura 2000. Tu gnieżdżą się niezliczone populacje awiofauny i tędy przemieszczają się one w swoich wędrówkach. Dolina jest siedliskiem bobra, zachodzi tu łoś, sarna, jenot i wilk, a także inni przedstawiciele świata zwierząt.

TOP