FORGOT YOUR DETAILS?

Szlak Centralny Pojezierza URSZULIN - WŁODAWA

Niebieski - dł. 120 km

WŁODAWA PKS - J. Białe - Luta - Dubeczno - Hańsk - Wytyczno - Pieszowola - Sosnowica PKS - J. Białka - Orzechów Stary PKS - Ośr. J. Zagłębocze - Załucze Stare - Grabniak - Wereszczyn - Urszulin PKS

Szlak pieszy rozpoczyna się w Urszulinie - stanowiącym punkt węzłowy szlaków turystycznych i prowadzi przez tereny Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Krajobraz urozmaicają zagłębienia wypełnione jeziorami, torfowiskami i bagnami oraz pagóry i garby powstałe w wyniku działalności polodowcowej.

Na równinnym terenie znajdują się liczne jeziora, nadające krajobrazowi charakter pojezierny. Największym jeziorem jest Uściwierz o powierzchni ponad 280 ha, a najgłębszym - Piaseczno o głębokości ponad 30 m.

Trasa wędrówki prowadzi przez Poleski Park Narodowy oraz Parki Krajobrazowe: Pojezierze Łęczyńskie, Poleski i Sobiborski.
Panoramę okolicy możemy obejrzeć z wieży widokowej koło Łowiszowa.

Na szlaku znajdują się rezerwaty przyrody: torfowiskowy "Torfowisko przy jez. Czarnym", w bliskim sąsiedztwie - faunistyczny "Żółwiowe Błota" z największą w Europie populacją żółwia błotnego.

 

Szlak pieszy umożliwia kontynuację wędrówki ścieżkami dydaktycznymi Poleskiego Parku Narodowego "Spławy", "Perehod" oraz prowadzi do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Załuczu Starym.

Na trasie znajdują się także:XIII-wieczne godzisko w Andrzejowie, miejsca bitew Powstania Styczniowego, teren bitwy stoczonej pod Wytycznem przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z Armią Czerwoną podczas Wojny Obronnej 1939 r., a w bliskim sąsiedztwie - teren byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

 


Wędrówkę kończymy we Włodawie, historycznym ośrodku miejskim, w którym warto zwiedzić barokowy kościół oraz dawną barokową synagogę, mieszczącą obecnie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

 

We Włodawie, nazywanej "Miastem Trzech Kultur" odbywa się coroczny Festiwal Trzech Kultur, podczas którego imprezy odbywają się w kościele rzymskokatolickim, cerkwi prawosławnej i synagodze.

W pobliskim Orchówku znajduje się znane sanktuarium maryjne.

 

TOP