FORGOT YOUR DETAILS?

Gmina Stary Brus

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Położona jest nad malowniczą rzeką Bug.

Urząd Gminy w Starym Brusie
22-244 Stary Brus 47a
tel./fax (0-82) 571-O1-26
Wójt: Paweł Kołtun, tel. (0-82) 571-01-26

Gmina Stary Brus ma powierzchnię 133 km2 i liczy 2 500 mieszkańców. Od Włodawy oddalona jest o 20 km, a od Lublina 60 km. Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. Na niezbyt urodzajnych glebach uprawia się głównie żyto, owies i ziemniaki. Gmina widzi możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki, a w związku z dużymi zasobami drewna, również przemysłu związanego z jego przerobem.
Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. Na niezbyt urodzajnych glebach uprawia się głównie żyto, owies i ziemniaki. Gmina widzi możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki, a w związku z dużymi zasobami drewna, również przemysłu związanego z jego przerobem.

W obrębie gminy znajdują się jeziora Rotcze, Sumin, Wytyckie i ulubione przez wędkarzy jezioro Łukcze.
Z zabytków na uwagę zasługuje kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, fundowany w latach 1805-1807 jako cerkiew unicka przez właściciela tutejszych dóbr Karola Dobieckiego. W roku 1 875 decyzją carskich władz unici oddali cerkiew prawosławnym,
aż w roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, cerkiew przejęli katolicy. Została
ona potem przebudowana w stylu klasycystycznym.

TOP