FORGOT YOUR DETAILS?

Szlak "Nadbużański" - czerwony

Czerwony - dł. 329,2 km (pow. włodawski -74.1 km)

Kózki - Serpelice - Janów Podlaski - Pratulin - Terespol - Jabłeczna - Kuzawka - Hanna - Różanka - Włodawa - Orchówek - Sobibór - Uhrusk - Siedliszcze - Dorohusk - Dubienka - Horodło - Hrubieszów

Szlak zaczyna się w miejscowości Kózki, położonej w województwie mazowieckim, nad Bugiem. Najdłuższy szlak pieszy regionu prowadzi przez krainy geograficzne stopniowo obniżające się w kierunku doliny Bugu. Na trasie wędrówki Parki Krajobrazowe: Podlaski Przełom Bugu, Sobiborski, Chełmski i Strzelecki oraz rezerwaty przyrody: leśny "Szwajcaria Podlaska", faunistyczne "Czapli Stóg", "Żółwiowe Błota", leśny , "Maloziemce". W środkowej części trasa wędrówki prowadzi przez teren Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie". Panoramę okolicy możemy obejrzeć z wież widokowych w Neplach i Woli Uhruskiej. Wędrując szlakiem pieszym dotrzemy do wczesnośredniowiecznych grodzisk archeologicznych w Uhrusku, Horodle i Gródku, oraz historycznych ośrodków miejskich: Janowa Podlaskiego, Terespola, Kodnia, Włodawy, Dubienki, Horodła, Hrubieszowa. Najcenniejszymi obiektami zabytkowymi na trasie są: dawna późnogotycka cerkiew prawosławna i kościół renesansowy w Kodniu oraz kościół barokowy i dawna barokowa synagoga we Włodawie. Na trasie położony jest Sobibór z terenem byłego hitlerowskiego obozu zagłady. Obiekty pogranicza warte zwiedzenia to: cerkwie prawosławne w Terespolu, Jabłecznej, Włodawie i Hrubieszowie, cerkiew neounicka w Kostomłotach, cmentarz muzułmański w Lebiedziewie. Pielgrzymi wędrując szlakiem pieszym dotrą do sanktuarium unitów podlaskich w Pratulinie, prawosławnego monastyru w Jabłecznej, z ikoną św. Onufrego, sanktuariów maryjnych w Kodniu (najstarszy koronowany obraz w regionie) i Włodawie. Placówki muzealne znajdują się w Jabłecznej: Muzeum Prawosławne Diecezji Chełmsko-Lubelskiej; Włodawie: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego; Hrubieszowie: Muzeum Regionalne im. St. Staszica.

Z Hrubieszowa możemy kontynuować wędrówkę w kierunku Dołhobyczowa.

Szlak Nadbużański

TOP