FORGOT YOUR DETAILS?

Szlak ( dawny "Partyzancki")

Czerwony - dł. 120,4 km

Urszulin - Jezioro Karaśne - Michałowska Grobelka - Wytyczno - Bagno Wąskie - Kochanowskie, południowy brzeg zbiornika Wytyckiego - Kolonia Wytyczno (XIX-wieczny dwór Załuskich) - Wytyczno - Łowiszów - Wólka Wytycka - Zielone Grądy - Lipniak - kanał "Doprowadzalnik Bogdanka-Wola Wereszczyńska" - Kolonia Wola Wereszczyńska (w XVI wieku własność Mikołaja Reja) - Kolonia Łomnica - Jamniki - Łomnica - Jezioro Karaśne w PPN - Wujek - Guz Woli Wereszczyńskiej - Zawadówka (drewniany wiatrak - koźlak) - Bagno Orłowskie - Załucze Stare - Grabniak - Jezioro Rotcze - Jezioro Uściwierz - Czarny Las.

Jezioro Karaśne torfowisko przejściowe z kilkuhektarowym, zarastającym jeziorkiem. Rośnie olszyna i bór bagienny oraz gatunki torfowiskowe: turzyca bagienna, bagnica torfowa, aldrowanda pęcherzykowata, pływacz drobny i średni. Natknąć się można na łosia i wilka.

Kanał melioracyjny "Doprowadzalnik Bogdanka - Wola Wereszczyńska" jest urządzeniem nawadniającym. Bierze on swój początek w miejscowości Puchaczów i stanowi odgałęzienie Kanału Wieprz-Krzna. Doprowadzalnik przebiega w pobliżu Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka", a stąd dalej w kierunku Jeziora Uściwierz. Dalej przebiega przez wieś Załucze Nowe do miejsco-wości Babsk. Tutaj rozgałęzia się na dwie odnogi. Jedna z nich prowadzi wody do Jeziora Wytyckiego, natomiast druga przechodzi przez Wolę Wereszczyńska do wsi Lipniak, kończąc swój bieg na kompleksie zmeliorowanych łąk. Kanał, dochodząc do wspomnianych łąk, przecina bardzo cenny obszar torfowiskowy rozciągający się pomiędzy jeziorami Moszne i Długie.

TOP