FORGOT YOUR DETAILS?

Szlak "Pojezierny Południowy"

Żółty - dł. 57,8 km

URSZULIN PKS - Zastawie - Sęków - Serniawy - Sawin PKS - Ruda - HNISZÓW.


Przebiega południowym skrajem kompleksu "Bagno Bubnów" PPN, przecina krawędź Parórów Chełmskich, obejmując część Chełmskiego Parku Krajobrazowego i opada ku dolinie Bugu w rejonie Obniżenia Dubienki.

Rezerwat Serniawy utworzono 1965 r. Zajmuje powierzchnię 37 ha. Rezerwat utworzono w celu ochrony fragmentów łęgu olszowo - jesionowego i grądu niskiego pochodzenia naturalnego. Drzewa budujące drzewostan to dwustuletnie dęby szypułkowe oraz stuletnie olsze czarne. Wilgotne podłoże sprzyja występującemu tutaj bogato runie leśnemu. Występują tutaj m. in. żywce cebulkowy i gruczołowaty, wawrzynek wilczełyko, podkolan zielonawy, zerwa kłosowa, skrzyp łąkowy, wydmuchrzyca zwyczajna, bluszcz pospolity. Na terenie rezerwatu występuje 14 gatunków roślin chronionych i 11 zaliczanych na niżu do rzadkich. Korony drzew zamieszkiwane są przez orlika krzykliwego, jastrzębia, bociana czarnego.

 

TOP