FORGOT YOUR DETAILS?

Zabytki Włodawy

KOŚCIÓŁ pw. św. Ludwika

Murowany, późnobarokowy KOŚCIÓŁ pw. św. Ludwika wzniesiony w latach 1739-1780 z fundacji Ludwika i Antoniego Pociejów, Flemingów i Czartoryskich, wg projektu architekta Pawła Fontany. Pod świątynią znajdują się krypty grobowe zakonników. Wnętrze kościoła zdobi późnobarokowa polichromia z XVII w. uważana za dzieło malarzy paulińskich: braci Antoniego i Wojciecha Dobrzanieckich z Jasnej Góry i Gabriela Sławińskiego. Polichromia wykonana techniką al fresko, przedstawia, m. in.:cykl scen z życia św. Ludwika, sceny z Nowego Testamentu, iluzjonistyczne ołtarze i kopułę oraz inne elementy architektoniczne ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w srebrnej sukni. KLASZTOR wzniesiony w latach 1711-1717 wg projektu architekta Józefa Pioli. Na elewacji widnieje tablica upamiętniająca fundatora Ludwika Pocieja. W pobliżu klasztoru znajduje się BUDYNEK FOLWARCZNY (kuchnia klasztorna) zbudowany na krawędzi skarpy nadbużańskiej w poł. XVIII w. Ta późnobarokowa murowana, podpiwniczona budowla po kasacie zakonu w 1864 roku została zamieniona na mieszkania. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia kościoła znajduje się figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.

CERKIEW PRAWOSŁAWNA pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Zanim powstała w XIX w. istniejąca CERKIEW PRAWOSŁAWNA pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w 1790 wybudowano cerkiew unicką, drewnianą pod wezwaniem zachowanym do dziś. Z niewiadomych przyczyn spaliła się 12 lutego 1813 roku.

Obecna zbudowana w latach 1840-1842 jako unicka, od 1875 roku prawosławna, przebudowana w stylu bizantyjsko - klasycystycznym, na planie krzyża greckiego z wieżą i trzema absydami. Wewnątrz znajduje się klasycystyczna polichromia z 1842 r. oraz ikonostas z 1843 r. z ikonami XVII i XVIII - wiecznymi. Cerkiew jest usytuowana na

ZESPÓŁ SYNAGOGALNY: Wielka Synagoga, Mała Synagoga, Dom Pokahalny

Murowana WIELKA SYNAGOGA zbudowana w późnobarokowym stylu, na miejscu drewnianej świątyni w latach 1764-1774, częściowo z fundacji Czartoryskich. Od 1983 r. stanowi część obiektów, w którym swą siedzibę ma Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. Jest budowlą prostokątną, z kwadratową salą męską z dwoma parterowymi babińcami wzdłuż jej boków. W frontowych narożach znajduje się para piętrowych alkierzy i prostokątny przedsionek pomiędzy nimi. Jedynym zachowanym elementem wyposażenia sali męskiej jest neobarokowa, wykonana na stiuku i bogato polichromowana szafa ołtarzowa ( aron ha-kodesz ) z 1936 r. Obecnie w budynku znajdują się stałe ekspozycje wystawowe: "Judaika, z pamiątkami po włodawskich Żydach", "Babiniec", "W pokoju Mełameda - nauczycielka szkoły religijnej", Z historii Żydów włodawskich", Autorska kolekcja rzeźb Jana Pawłowskiego.

Murowana MAŁA SYNAGOGA wzniesiona pod koniec XVIII wieku. Spełniała dwie funkcje, była domem modlitwy, jak również miejscem studiów Tory i ksiąg religijnych. Pochodzące z lat 30-tych XX w. malowidła ścienne sali męskiej przedstawiają postaci zwierząt, instrumenty, znaki zodiaku, jak również teksty modlitw i psalmów. Z pierwotnego wyposażenia Domu Modlitwy zachowały się jedynie drewniane obramowania szafek na księgi talmudyczne. Zniszczone zostały szafa ołtarzowa i bima.

Murowany DOM POKOHALNY z 1928 r. zbudowany przez Mordechaja-Motl Bigmana. Budynek pełnił funkcję administracyjną gminy żydowskiej, mieściła się w nim biblioteka żydowska. Obecnie w budynku mieści się administracja muzeum.

Czworobok

Interesującym zabytkiem miasta jest zespół handlowy w centrum, zwany "Czworobokiem", unikatowy w Polsce przykład kramów i jatek z okresu baroku. Wybudowany na planie kwadratu z obszernym wewnętrznym dziedzińcem, do którego wiodą dwie bramy wjazdowe.

Pomnik powstańców 1863 roku.

Data powstania pomnika 1905 rok. Autorem projektu (fundator) jest m.in. p. Sadowski i p. Ostrowski. Pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Piłsudskiego. Pomnik zbudowany został z czerwonej cegły i ma dwie kondygnacje zwieńczone metalowym krzyżem. Liczy ok. 5 metrów wysokości.

Na obydwu poziomach w pomnik wmurowane są białe kamienne tablice, jednak tylko na położonej nizej umieszczono napisy: od strony zachodniej - "POWSTAŃCOM 1863 ROKU RODACY, WŁODAWA 1905", a od wschodu - "CZEŚĆ BOHATEROM". Przed pomnikiem znajdują się dwa groby żołnierskie z 1918 i 1919 r.: podoficera 1. Pułku Szwoleżerców Józefa Lebowicza oraz porucznika 1. Pułku Szwoleżerców Konstantego Żylińskiego.

Kolumna toksańska

Kolumna toksańska z 1766 roku, znajduje się w zachodniej części miasta, pośrodku promienistego skrzyżowania ul. 1000-lecia PP, ul. Kraszewskiego i ul. Jana Pawła II. Została ustawiona na nasypie ziemnym.

Otoczono ją ogrodzeniem z płytami ku czci żołnierzy austriackich i niemieckich poległych w 1915 roku. Ma kształt zwieńczonej krzyżem kolumny toksańskiej na cokole.

TOP