FORGOT YOUR DETAILS?

Kołacze, czyli kołatanie do wrót przyrody

Leśna ścieżka przyrodnicza "Kołacze, czyli kołatanie do wrót przyrody

Idąc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa Nadleśnictwo Włodawa przygotowało do otwarcia w maju 2008 r. kolejną już czwartą ścieżkę przyrodniczo- leśną która jest zlokalizowana w leśnictwie Kołacze.

 

 

Ścieżka o całkowitej długości 4 km przebiega na odległościach: 3 km przez las i 1 km przez pola.
Marsz i zwiedzanie można rozpoczynać z parkingu leśnego lub z "Karczmy Poleskiej". Wykorzystano już istniejący parking w oddz. 306 tego leśnictwa. Nowością jest połączenie tej ścieżki z bazą turystyczną Towarzystwa Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach.

Trasa ścieżki przyrodniczej

Na terenie leśnym znajdują się przystanki - tablice. Po obu stronach ścieżki są jej plany obrazujące położenie wszystkich przystanków jak też przebieg trasy całej ścieżki.

Dzień i zmierzch w życiu zwierząt

Dwie tablice przy parkingu w oddz. 306 leśnictwa Kołacze pobudzają wyobraźnię szczególnie młodszych uczestników leśnych wędrówek. Przedstawiają dzień i zmierzch w życiu zwierząt oraz cztery pory roku w lesie. Są pomocą dydaktyczną do omawiania procesów w czasoprzestrzeni ekosystemu leśnego powiązanymi z porami roku i doby.

Miejsce na grzybobranie Kolejny przystanek o grzybobraniu zwraca uwagę turysty na bogactwo królestwa grzybów i ich rolę w środowisku kierunkując właściwe postępowanie leśnych gości w stosunku do napotkanych grzybów. Jesienią w tym drzewostanie można znaleźć wiele gatunków grzybów kapeluszowych.

Grzyby

Miasto mrówek

Przystanek "Miasto mrówek" zlokalizowany kilkanaście metrów od okazałego mrowiska w sposób przystępny dla każdego przedstawia życie w mrowisku jak też rolę mrówek w życiu lasu.

Miasto mrówek

Zwierzęta naszych lasów

Przystanek "Zwierzęta naszych lasów" znajdujący się w pobliżu paśnika pomoże spacerowiczom w identyfikacji dużych ssaków, które przy odrobinie szczęścia wędrując po lesie można spotkać po drodze.

Zwierzęta naszych lasów

Murszejące drzewo

Przystanek "Murszejące drzewo" zlokalizowany w podmokłym drzewostanie olszowym zwraca uwagę na procesy rozkładu powalonego drzewa oraz wielorakość organizmów dzięki którym te procesy zachodzą.

Murszejące drzewo

Kolejny przystanek "Ptaki leśnych mokradeł" przedstawia miejsce, gdzie najłatwiej przy zachowaniu ciszy na granicy lasu i podmokłych łąk można zaobserwować ptaki związane z tymi ekosystemami. Zwraca uwagę wędrujących ścieżka na wygląd i zachowanie czterech gatunków ptaków: żurawia, bociana czarnego, słonki i brodźca samotnego.

Ptaki leśnych mokradeł

Jak różne bywają nasze lasy

Przystanek "Jak różne bywają nasze lasy?" omawia cztery podstawowe typy siedliskowe lasów. Idący ścieżką może je zidentyfikować idąc oznakowanym szlakiem.

 

Przystanek Bóbr europejski

Przystanek "Bóbr europejski" zlokalizowany przy rowie, zatamowanym właśnie przez bobry. W odległości kilku metrów od przystanku widać zgryzane przez te gryzonie krzewy wierzbowe.

Przystanek Bóbr europejski

Przystanek "Leśnik opiekunem lasu" zlokalizowany na początku kompleksu leśnego od strony "Karczmy Poleskiej" przedstawia wszystkie działy prac w leśnictwie od szkółki.

Leśnik opiekunem lasu

Leśnik opiekunem lasu

Widać stąd już wyraźnie zabudowania "Karczmy Poleskiej". Gościnni gospodarze zapraszają do karczmy, gdzie można delektować się smakiem regionalnych potraw.

TOP