FORGOT YOUR DETAILS?

Szlak "Trzech Jezior"

Niebieski - dł. 21,7 km

Sobibór PKP - Sobibór Nadleśnictwo - rez. Trzy Jeziora; Jezioro Brudno; rybakówka; brzeg Jeziora Płotycze - Stulno - wschodni skraj rez. Małoziemce - Majdan Stuleński; park z pomnikowymi drzewami 8 jesionów wyniosłych i 1 dab szypułkowy - wzgórze 208,3 m. n.p.m. na Łuku Włodawskim - Nadbużanka - Wola Uhruska - Uhrusk PKP. Obszar Trzech Jezior zajmuje powierzchnię 749,34 ha. Szlak otaczają torfowiska i bagniste olsy, będące ostoją zwierzyny, m.in. Łosi i wilków. Licznie występuja tu bóbr i wydra. Są także stanowiska rzadkich roślin bagiennych.

Przy ścieżce znajduje się niewielki fragment piaszczystego brzegu, który umożliwia dostęp do jeziora. Płotycze cechuje niska zawartość tlenu, który jest wiązany z substancjami humusowymi oraz bezpośrednio związanymi z nimi związkami żelaza co powoduje specyficzną brunatną lub rdzawą barwę wody.

Rezerwat Małoziemce

Został utworzony w 1988 roku, zajmuje powierzchnię 38,07 ha. Głównym celem ochrony jest zachowanie miejsca gniazdowania czapli siwej. Obecnie gnieździ się tutaj około 50 par czapli. Zdarzają się przypadki, że na jednym drzewie jest nawet kilkanaście gniazd. Pomimo tego, że czapla należy do gatunków często obserwowanych na wielu zbiornikach wodnych, jej kolonie lęgowe nie są zbyt częste. Na całej Lubelszczyźnie jest ich zaledwie kilkanaście. Obserwując tutejsze czaple stwierdzono, iż większość pokarmu zdobywają one w Bugu i jego starorzeczach, rzadziej natomiast w pobliskich jeziorach.

TOP