FORGOT YOUR DETAILS?

Miasto Włodawa

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Włodawa jest najważniejszym ośrodkiem Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego.

Urząd Miejski we Włodawie
22-200 Włodawa, AI. J. Piłsudskiego 41

tel. 801 00 21 21
tel. 82 546 16 00
fax. 82 57 22 454

e-mail info@um.wlodawa.pl
www.um.wlodawa.pl

Burmistrz: Wiesław Muszyśki, tel. 82 57 21 444

Włodawa jest najważniejszym ośrodkiem Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Leży w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego i Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia miasta wynosi 19 km2, a liczba mieszkańców niespełna 15 tysięcy. Od Lublina Włodawę dzieli 95 km. Miasto posiada wolne działki a także różne obiekty do zagospodarowania, a preferowane kierunki inwestowania to turystyka, przetwórstwo oraz przemysł przyjazny dla środowiska.

Włodawa leży we wschodniej części województwa lubelskiego, tuż przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Bezpośrednio sąsiaduje z gminami Włodawa i Wyryki. Połączenia z miastami regionu zapewniają drogi relacji: Chełm - Włodawa - Wisznice - Biała Podlaska; Włodawa - Cyców - Piaski oraz linia kolejowa: Włodawa - Chełm. Przez miasto biegnie trasa nadbużańska łącząca przejścia graniczne: Terespol, Sławatycze, Dorohusk i Zosin. Położenie w obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego - o wybitnych walorach środowiska przyrodniczego, bogatym w kompleksy leśne, użytki zielone i jeziora, ze stosunkowo mało przekształconym środowiskiem naturalnym, w bezpośrednim sąsiedztwie Bugu - sprzyja rozwojowi funkcji turystycznej.

Miasto charakteryzuje stosunkowo niski stopień przekształceń środowiska naturalnego. Włodawa otoczona jest od zachodu i południa dużymi kompleksami leśnymi Lasów Włodawskich i Sobiborskich. Blisko 10% powierzchni miasta stanowią lasy. Większość powierzchni leśnej położona jest w zachodniej części i wchodzi w skład kompleksu leśnego Lasów Włodawskich. Natomiast południowe i wschodnie tereny Włodawy stanowią malownicze doliny rzek Bug i Włodawka. Kompleksy leśne otaczające Włodawę objęte są ochroną prawną. Na teren miasta wchodzą swoim zasięgiem Otulina Sobiborskiego Parku Krajobrazowego oraz Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmują one dolinę rzeki Włodawki.

W powiecie włocławskim funkcjonują cztery muzea. Największym z nich jest Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. Siedziba muzeum to zespół trzech zabytkowych budynków: wielka synagoga wybudowana w stylu późnego baroku w latach 1 764- 1774, jest jedną z najpiękniejszych synagog zachowanych na ziemiach polskich. Obiekt wyróżnia się nietypowym rozwiązaniem elewacji frontowej, zbliżonym do architektury fasad pałacowych. Pozostałe obiekty to: mała synagoga, pochodząca z XVIII w. oraz Bet ha-midrasz z 1927r.

Znajdziemy tu bogate zasoby eksponatów z dziedziny archeologii i historii, ciągle rozbudowywany dział judaików oraz dział etnograficzny, posiadający w swoich zbiorach ponad dwa tysiące zabytków. Dziedzictwo Kulturowe Włodawy.

Jesienią we Włodawie organizowany jest Festiwalowi Trzech Kultur. Ta coroczna, trzydniowa impreza przygotowywana jest przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe Włodawy". Celem jego jest przybliżenie i poznanie przeszłości Włodawy z jej wielonarodowościowymi cechami, pokazanie jej niepowtarzalności. Realizuje się w ten sposób ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu i katolicyzmu - twórców dziejów Włodawy.

Festiwal Trzech Kultur kontynuowany jest co roku dzięki ścisłej współpracy Muzeum z Parafią Rzymskokatolicką we Włodawie i Parafią Prawosławną. Dzięki temu najważniejsze wydarzenia festiwalowe - koncerty, z udziałem znakomitych wykonawców odbywają się w zabytkowych świątyniach Włodawy: zespole synagogalnym, cerkwi prawosławnej p.w. Narodzenia NMP oraz kościele św. Ludwika z remontowanym obok klasztorem oo. Paulinów. Niezmienny jest układ merytoryczny festiwalu. Piątek-to dzień poświęcony tradycji kultury żydowskiej, sobota - prawosławnej, niedziela - katolickiej. Symbolem - logo festiwalu jest drzewko, którego trzy, różnokolorowe gałęzie - liście (jasnozielona, ciemnozielona i niebieska) wyrastają ze wspólnego pnia. Drzewko to jest rozpoznawalne nie tylko we Włodawie i wykorzystywane podczas festiwalu lecz również w przewodnikach turystycznych, reklamujących Włodawę - miasto trzech kultur. Scenariusz imprezy jest tak konstruowany by festiwal łączył w sobie pokaz, edukację, promocję, prowokację, umożliwiał refleksję i odpoczynek. Stąd różnorodność imprez i wykonawców. W ciągu trzech dni koncertują soliści i zespoły, trwają spotkania naukowe, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, otwiera się wystawy, występują teatry.

Oprócz religijnych akcentów festiwalu są i prezentacje kulturalne o charakterze obyczajowym, występy grup klezmerskich, degustacja potraw. Festiwalowi towarzyszy też szereg imprez o charakterze wystawienniczo-naukowym - na przykład sprzedaż wydawnictw książkowych i multimedialnych. Na bazarze festiwalowym można nabyć pamiątki prezentowanych we 1 Włodawie trzech kultur (judaica, ikony, obrazy).

TOP