FORGOT YOUR DETAILS?

Więzienny Rów - Krzewianka

Możliwy do przepłynięcia w okresie przyboru wód: wczesną wiosną lub po obfitych, długotrwałych opadach deszczu.

Dolny, ujściowy odcinek kanału Więzienny Rów - do mostu drogi nr 819 (między Hańskiem a Kołaczami) do ujścia, długości 6 km, stanowi doskonałą alternatywę dla odcinka środkowej Włodawki

Biorący początek pod Wytycznem kanał o długości 18,6 km odwadnia obszar Krowiego Bagna o powierzchni około 40 km2. Kanał powstał w wyniku całkowitego przekształcenia w celach melioracyjnych naturalnego, prawobrzeżnego dopływu Włodawki - rzeki Krzewianki.

Mimo słabego nurtu (różnica poziomów na interesującym nas odcinku wynosi 3m) jest dostatecznej szerokości od 4 do 6m i nadaje się do spływania kajakiem wiosną przy wyższym stanie wody i niezbyt wybujałej roślinności, stanowiącej główne utrudnienie. Monotonność kanału urozmaica roślinność wodna: grążele żółte, trzcina, tatarak, pałka wodna, na brzegach kosaciec żółty, dorodne trawy i miejscami pokrzywy.

Za Szcześnikami, w różnej odległości od brzegów płyniemy wśród typowych dla Polesia Zachodniego lasów. Z lasów i zarośli dochodzą ptasie śpiewy, nad głowami fruwają setki motyli i ważek.

Przebieg szlaku

  • m 0.00 - Szczęsniki, most żelbetowy na drodze nr 819. Wodujemy przed lub za mostem, na lewym brzegu.
  • km 1.00 - most żelbetowy, Szczęśniki,
  • km 2.00 - początek lasu,
  • km 3.80 - "Koniec Rowu" - niewielkie rozlewisko utworzone w wyniku zawalenia się podwójnego przepustu. Musimy przenieść kajaki prawą stroną i wodować za przepustem.
  • km 4.00 - Kozaki - drewniany most. Uwaga na kołki melioracyjne.
  • km 5.00 - Na wprost kikut potężnego drzewa zniszczonego przez piorun i ambona myśliwska, za chwilę drewniana kładka dla pieszych oraz pozostałości drewnianego mostu.
  • km 5.70 - Jaz kozłowy. Dobre miejsce na krótki odpoczynek. Po około 10 minutach ujście kanału.
  • km 6.00 - Ujście Więziennego Rowu - Krzewianki do Włodawki. Do Suchawy 4.5 km, około 1.5 godziny spływu do jazu, a stamtąd do Adamek jeszcze około 1.5 - 2 godziny spływu. Głębokość przy ujściu 1 - 1.5 m.
TOP