FORGOT YOUR DETAILS?

Poleska dolina bugu

UWAGA ! Granica państwa - spływ możliwy wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu najbliższej placówki Straży Granicznej.

Przebieg szlaku

 • 0.0 h - km 62.0 - SIEDLISZCZE - ujście lewobrzeżnego dopływu Bugu - Uherski; brzegi błotniste; fauna i flora: łozy, wierzby, bociany białe; zabytki: widoczna kopuła cerkwi w Uhrusku.
 • 0.3 h - km 61.0 - Uhrusk - prąd średni, zakręty, brzegi niekiedy wysokie, urwiste i podmyte na większych łukach lub niskie, błotniste i zakrzaczone.
 • 1.0 h - km 58.0 - Wola Uhruska - widok na wieżę widokową i Wał Uhruwiecki.
 • 1.5 h - km 56.0 - Bytyń.
 • 3.0 h - km 48.0 - Stulno - rzeka silnie meandrująca, o szerokości od 25 do 45 m; prawy brzeg wysoki, urwisty; na lewym wygodna, piaszczysta plaża (odpowiednia na krótki postój);zabytki: wieża ciśnień po stronie ukraińskiej.
 • 4.0 h - km 43.0 - Zbereże.
 • 5.0 h - km 40.0 - piaszczysta plaża; z lewej strony obszar Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, a z prawej (ukraińskiej) strony tereny Szackiego Parku Narodowego.
 • 6.5 h - km 38.0 - Wołczyny - nieuregulowana rzeka szeroka na 40 - 45 m; prąd średni lub słaby; zróżnicowane brzegi; awifauna: czapla siwa, czapla biała, zimorodki, kaczki, jaskółki brzegówki.
 • 8.5 h - km 30.5 - Sobibór Wieś - lewy brzeg niedostępny, zabagniony lub urwisty; przy końcu wsi miejsce biwakowe.
 • 10.0 h - km 25.0 - na lewym brzegu widoczne charakterystyczne, symboliczne, drewniane ogrodzenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.
 • 11.0 h - km 22.0 - "TRÓJSTYK" miejsce zbiegu trzech granic: Polski, Ukrainy i Białorusi; kanał Mościckiego; kolonie jaskółek brzegówek; dłuższe proste odcinki linii brzegowej.
 • 12.0 h - km 16.0 - Orchówek - (przyczółek dawnego mostu kolejowego i stacja PKP) - pojawiające się niewielkie wyspy najlepiej opływać z lewej strony, chyba że główny nurt wyraźnie prowadzi prawą odnogą rzeki; zabytki: panorama Orchówka, panorama Włodawy.
 • 12.5 h - km 11.7 - ujście rzeki Włodawka - możliwość postoju (na wysokości słupa granicznego 1137).
 • 12.6 h - km 11.0 - WŁODAWA - wodowskaz.
 • 13.0 h - km 6.0 - Suszno - miejsce postoju; po lewej komin nieczynnej cegielni.
 • 15.0 h - km 0.0 - RÓŻANKA - pozostałości posiadłości Zamoyskich z parkiem, dawny folwark, kościół Św. Augustyna;
 • Koniec trasy
TOP