FORGOT YOUR DETAILS?

Zabytki Kosyń

Kościół parafialny

Kościół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z końca XIX w.
Ciekawa jest historia kosyńskiego koscioła. Pierwsza informacja pochodzi z roku 1739, kiedy to w Kosyniu oddano do uzytku cerkiew unicka. W roku 1875 zamieniona została na cerkiew prawosławną, w roku 1787 świątynia spłonęła, a na jej miejscu w latach 1899-90 wzniesiono cerkiew prawosławną według projektu wybitnego architekta rosyjskiego, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu - Wiktora Iwanowicza Syczugowa.

Murowana o charakterze bizantyńsko-klasycystycznym, zamieniona w 1946 na kosciół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.
Przypomnieć należy, że zamiany tej dokonano w zwiazku z wysiedleniem mieszkającej tu ludności wyznania prawosławnego bądź to na tereny ówczesnego Związku Radzieckiego, badź w inne regiony Polski.

W kościele znajdują się m.in.: ornat z 1. poł. XVIII w., kapa z XIX/XX w. z kapturem z pasa polskiego z 4 ćw. XVIII w.

Cmentarz prawosławny

Położony jest w lesie 1 km od wsi miejscowniki. Założony w połowie XIX wieku. Ma kształt nieregularnej bryły geometrycznej, powierzchnia 225 arów. Granice i układ komunikacyjny zatarte. Większość nagrobków jest w złym stanie. Najstarszy datowany nagrobek pochodzi z 1881 roku.

TOP