FORGOT YOUR DETAILS?

Gmina Urszulin

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Położona jest nad malowniczą rzeką Bug.

Urząd Gminy Urszulin
22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa 35
tel. (0-82) 571-30-24, tel./fax 571-30-01
e-mail urszulin_g_s@woi.lublin.pl
Wójt: Tomasz Antoniuk, tel. (0-82) 571-30-01

Gmina Urszulin leży na Pojezierzu Lęczyńsko-Włodawskim. Jej powierzchnia wynosi 172 km2, a mieszka w niej 4 455 osób. Odległość od Włodawy wynosi 32 km, zaś od Lublina 60 km. Gmina Urszulin jest typową gminą rolniczą, a sąsiedztwo Poleskiego Parku Narodowego sprzyja rozwojowi turystyki. Gmina posiada wolne lokale przeznaczone na działalność gospodarczą.

Na turystów czeka tu rozbudowana baza noclegowa, gospodarstwa agroturystyczne, wytyczone szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne, parkingi, zadaszenia i miejsca na ognisko. Urszulin to centrum usługowo-handlowe i kulturalne gminy.

W okresie letnim odbywają się tu coroczne imprezy okolicznościowe i sportowe, takie jak: "Biegi Ekologiczne" z udziałem licznych gości z kraju i zagranicy w czerwcu oraz "Dni Urszulina" - impreza o zasięgu regionalnym organizowana w lipcu.

Piękno krajobrazu zachęca do wypoczynku i przyciąga na nasze tereny coraz większe rzesze miłośników tej formy spędzania wolnego czasu, otwierając tym samym możliwości inwestowania w nasze tereny.
W Urszulinie mieści się Siedziba Poleskiego Parku Narodowego.

Adres: Urszulin, ul. Chełmska 7
tel. ( + 82) 571 30 71, 571 30 73, fax 571 30 03

TOP