FORGOT YOUR DETAILS?

Powiat w liczbach

Statystyk oraz wyniki w powiecie włodawskim

Wyszczególnienie Powierzchia ogólnie
km2 %
Powierzchnia powiatu włodawskiego 1256 100,0
Włodawa miasto 18,7 1,5
Hanna 139,0 11,1
Hańsk 179,4 14,3
Stary Brus 133,4 10,6
Urszulin 171,6 13,7
Włodawa gmina 243,8 19,4
Wola Uhruska 150,9 12,0
Wyryki 219,5 17,5

Ludność wg powiatów stan w dniu 31 XII 2003r.

Powiaty Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 km2 Kobiety na 100 mężczyzn
włodawski 40622 20057 20565 32 102,6

Ruch naturalny ludności w 2003r.

Powiaty Małżeństwa Urodzonia żywe Zgony w tym zgony niemowląt Przyrost naturalny
włodawski 239 371 484 4 -113

Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy w województwie lubelskim w czerwcu 2004r.

Powiaty

Bezrobotni zarejestrowani

Stopa bezrobocia rejestrowanego w%

Oferty pracy (w ciągu miesiąca)

ogółem

z liczby ogółem

kobiety bez prawa do zasiłku

dotychczas niepracujący

włodawski

3958

1934

3413

1211

22,9

34

Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych na stan w dniu 31 XII 2002 r.

Wyszczególnienie

Powierzchnia ogólna

w tym

użytki rolne

lasy

i grunty

leśne

pozostałe grunty i nieużytki

razem

grunty orne

sady

łąki

pastwiska

włodawski

125627

57144

35918

199

15793

5235

49010

19473

TOP