FORGOT YOUR DETAILS?

Szlak kajakowy - "Włodawka"

Atrakcyjność i różnorodność wariantów spływów na szlaku kajakowym Włodawki wzrasta przy uwzględnieniu wykorzystania szlaków na jej dopływach: Krzewiance, Krzemiance i Tarasience oraz w połączeniu ze szlakiem na Bugu.

Szlak może być wykorzystywany na spływy kajakowe 1-dniowe (Kołacze-Włodawa, dł. 22 km; Kołacze - Adamki, dł. 14.5 km; Suchawa - Włodawa, dł. 13.0 km) lub 2-dniowe: Kołacze - Adamki - Włodawa.

PRZEBIEG SZLAKU

 • 0.0 h - km 22.5 - KOŁACZE, most żelbetowy; wodowanie; szerokość rzeki około 3 m, głębokość około 1 m, dno muliste, brzegi niskie, torfowe; nurt słaby; flora: grążel żółty, przy brzegach trzcina, lilie wodne, pałki wodne, turzyce, kosaciec żółty.
 • 0.5 h - meandrująca rzeka o szerokości 5-6 m; fauna i flora: bobry, dziki, grążele.
 • 1.0 h - zespoły szuwarowe, trzcina zarastająca niemal całą szerokość rzeki; nurt prawie nie wyczuwalny, brzegi niewidoczne.
 • 1.5 h - km 17.5 - trzcinowe zarośla, żeremia bobrów, zatory ze zbitej roślinności; z lewej las; ujście cieku Krzewianka - Więzienny Rów.
 • 2.0 h - rzeka nieco szersza, mniej zarośnięta, meandrująca; flora: kosaćce żółte, grążele żółte; po lewej na skraju myśliwska ambona.
 • 2.5 h - spokojne spływanie bez utrudnień; sosnowy las; po 10 - 15 minutach pierwsze zabudowania Suchawy, z widokiem kopuły cerkwi.
 • 3.0 h - km 13.0 - SUCHAWA (jaz żelbetowy) koniec odcinka szlaku;
 • 3.0 h - km 12.9 - SUCHAWA (most żelbetonowy)- możliwość postoju; nurt rzeki słaby, głębokość do około 1,5 m; zabytki: budynek dawnej plebanii i cerkiew prawosławna z pocz. XX w.; na odcinku szlaku do Adamek zatory i przeszkody ze zwalonych poprzecznie drzew; meandrująca naturalnie pośród zabagnionych łąk rzeka.
 • 4.0 h - km 10.4 - ujście Krzemianki; brzegi niskie, urwiste; bardzo atrakcyjny przyrodniczo, naturalny odcinek rzeki przez las; na rzece pochylone lub zwalone drzewa - ślady działalności bobrów.
 • 4.5 h - km 8.1 - drewniany most w Adamkach; polana, pole biwakowe; spływ szeroką, miejscami do 8 m rzeką, głęboką na około 2 m.
 • 5.0 h - km 6.8 - jaz żelbetonowy; przenoszenie kajaka lewą stroną; rzeka uregulowana o szer. 4 - 5 metrów.
 • 5.5 h - km 5.9 - kładka drewniana.
 • 5.7 h - km 4.6 - Most żelbetonowy. Uwaga: przeszkody; przy niskim stanie wody płynąć ostrożnie.
 • 5.9 h - km 3.7 - ujście rzeki Tarasienki; po lewej łąki i pastwiska pod Włodawą, po prawej w oddali widoczne Lasy Sobiborskie.
 • 6.0 h - km 3.4 - kładka stalowa - szlak rowerowy; rzeka meandruje pośród łąk i pastwisk; po lewej widok na miasto Włodawa; zmienna szerokość i głębokość; poza głównym nurtem płycizny.
 • 7.0 h - km 1.5 - most żelbetowy, Włodawa ul. Okunińska; możliwy koniec trasy (wyjście za mostem na prawy brzeg); brzegi wysokie.
 • ZALECANY KONIEC SZLAKU.

ZNAJDUJĄCY SIĘ OKŁO 800 M W DÓŁ RZEKI MOST DREWNIANY (GROBLA)
ZAMKNIĘTY DLA RUCHU - NIE PRZEPŁYWAĆ POD NIM - GROZI ZAWALENIEM

TOP