FORGOT YOUR DETAILS?

Gmina Wyryki

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Położona jest nad malowniczą rzeką Bug.

Urząd Gminy w Wyrykach
22-205 Wyryki
tel./fax (0-82) 591-30-03
e-mail wyryki_g@woi.lublin.pl
Wójt: Andrzej Ćwirta, tel. (0-82) 591-30-03

Gmina Wyryki leży 12 km od Włodawy i 88 km od Lublina. Zajmuje powierzchnię 219 km2, z czego ponad połowa to lasy. Liczba mieszkańców wynosi 3 200 osób. Gmina ma charakter rolniczy. Walory środowiska przyrodniczego sprzyjają rozwojowi agroturystyki, a brak przemysłu stwarza warunki do produkcji zdrowej żywnoci. Gmina posiada wolne obiekty i tereny do zagospodarowania.

Przeszłość Wyryki i okolicznych wsi był związana z obecnością ludności unickiej i prawosławnej, która stanowił tu aż 89% wszystkich mieszkańców. Gmina stanowi bogate zagłębie poleskiego folkloru. Możemy się spotkać z twórcami ludowymi, uprawiającymi najróżniejsze rodzaje twórczości ludowej.

TOP